OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Výrobná hala - zvarovňa Wertheim, Dunajská Streda

  • Projekt pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt