OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Nachádzate sa tu

Oprávnenia

  • autorizačné osvedčenie v kategórií Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
  • osvedčenie na odbornú spôsobilosť stavebného dozoru

 Spoločnosť je poistená za škodu spôsobenú pri výkone profesie - profesná zodpovednosť cez SKSI

Autorizačné osvedčenie v kategórií Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
Osvedčenie na odbornú spôsobilosť stavebného dozoru