OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Dostavba jedálne, lakovne, vstavkov, recepcie, dockhausu k hale Premagas, Stará Turá

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Dielenská dokumentácia oceľových a železobetónových monolitických konštrukcií