OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Nachádzate sa tu

Obnova a zateplenia bytových domov

Bytový dom, Centrum I/42, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Centrum I/42, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Trenčianska č. 81, Nová Dubnica

Bytový dom, Trenčianska č. 81, Nová Dubnica

Bytový dom, Halalovka č. 2367/7,9, Trenčín

Bytový dom, Halalovka č. 2367/7,9, Trenčín

Bytový dom, Clementisova č. 664/6, Trenčín

Bytový dom, Clementisova č. 664/6, Trenčín

Bytový dom, ul. Lavičková č. 2925/12, Trenčín

Bytový dom, ul. Lavičková č. 2925/12, Trenčín

Bytový dom, ul. Juraja Kréna č. 359, Nové Mesto nad Váhom

Bytový dom, ul. Juraja Kréna č. 359, Nové Mesto nad Váhom

Bytový dom, SNP č. 74, Nová Dubnica

Bytový dom, SNP č. 74, Nová Dubnica

Bytový dom, Vrbovská č.159, Piešťany

Bytový dom, Vrbovská č.159, Piešťany

Bytový dom, ul. Mateja Bela č.61, Hlohovec

Bytový dom, ul. Mateja Bela č.61, Hlohovec

Bytový dom, Halalovka č. 2346, Trenčín

Bytový dom, Halalovka č. 2346, Trenčín

Bytový dom, SNP č.6, Nová Dubnica

Bytový dom, SNP č.6, Nová Dubnica

Bytový dom, Žilinská č.646/5, Trenčín

Bytový dom, Žilinská č.646/5, Trenčín

Bytový dom, Sadová č.1048, Vrbové

Bytový dom, Sadová č.1048, Vrbové

Bytový dom, Bezručova č.6792/64 A,B, Trenčín

Bytový dom, Bezručova č.6792/64 A,B, Trenčín

Bytový dom, Centrum I č. 43, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Centrum I  č. 43, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Centrum II č. 92, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Centrum II č. 92, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Centrum II č. 91, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Centrum II č. 91, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Kapitána Nálepku č. 1675, Trenčín

Bytový dom, Kapitána Nálepku č. 1675, Trenčín

Bytový dom, Študentská č. 1641/10,12, Trenčín

Bytový dom, Študentská č. 1641/10,12, Trenčín

Bytový dom, Športová č. 1925/35, 36, Nové Mesto nad Váhom

Bytový dom, Športová č. 1925/35, 36, Nové Mesto nad Váhom

Bytový dom E.F.Scherera č. 4800/26, 28, Piešťany

Bytový dom E.F.Scherera č. 4800/26, 28, Piešťany

Bytový dom, Inovecká č.1145, Trenčín

Bytový dom, Inovecká č.1145, Trenčín

Bytový dom, 28. Októbra č.1176/31,33,35,37, Trenčín

Bytový dom, 28. Októbra č.1176/31,33,35,37, Trenčín

Bytový dom, Gen.Viesta č.1662/3,5, Trenčín

Bytový dom, Gen.Viesta č.1662/3,5, Trenčín

Bytový dom, Halalovka č.2878/38,40,42, Trenčín

Bytový dom, Halalovka č.2878/38,40,42, Trenčín

Bytový dom, Piaristická č.266/24,26, Trenčín

Bytový dom, Piaristická č.266/24,26, Trenčín

Bytový dom, Lánska č. 935, Považská Bystrica

Bytový dom, Lánska č. 935, Považská Bystrica

Bytový dom, Pod Hájom č.955/4, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Pod Hájom č.955/4, Dubnica nad Váhom

Bytový dom, Osvienčimská č.1718/2-28, Trenčín

Bytový dom, Osvienčimská č.1718/2-28, Trenčín

Bytový dom, Mateja Bela č.2464/34,36, Trenčín

Bytový dom, Mateja Bela č.2464/34,36, Trenčín

Stránky