OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Veternicová č.10, Bratislava

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia spoločných priestorov byt.domu, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena elektro rozvodov, výmena výťahu)
  • Teplotechnické posúdenie