OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Športovcov č.661, Dubnica nad Váhom

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia atrechy, zateplenie povaly, zateplenie stropu nad suterénom, hydroizolácia suterénu byt.domu)
  • Teplotechnické posúdenie