OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, SNP č.62, Nová Dubnica

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie štítových stien obvodového plášťa, náter fasády, odstránenia systémových porúch balkónov, rekošntrukcia kanal.prípojky)