OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Šancová č.55-57, Bratislava

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia a zateplenie strechy, zateplenie stropu nad suterénom, odstránenia systémových porúch pavlačí, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena elektro rozvodov, rekonštrukcia spoločných priestorov a suterénu)
  • Teplotechnické posúdenie