OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, L.Novomeského č.2667/4, Trenčín

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (rekonštrukcia a zateplenie strechy, zateplenie stropu nad suterénom, odstránenia systémových porúch balkónov, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena elektro rozvodov)