OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Hviezdoslavova č.68, Nová Dubnica

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie štítových stien obvodového plášťa, náter fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie povaly, zateplenie stropu nad suterénom, odstránenia systémových porúch balkónov, výmena elektro rozvodov)