OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Sad kpt.Nálepku č.47, Nová Dubnica

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie štítovej steny obvodového plášťa, náter fasády, hydroizolácia suterénu byt.domu, zateplenie stropu nad suterénom, zateplenie povaly, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena elektro rozvodov, rekonštrukcia spoločných priestorov byt.domu)
  • Teplotechnické posúdenie