OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Pádivého č.689,690, Trenčín

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (rekonštrukcia a zateplenie strechy, vybudovanie bezbariérového vchodu do byt.domu, výmena stupačiek a rozvodov TZB, výmena výťahu)