OBČIANSKÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV

Bytový dom, Klčové č.90, Nové Mesto nad Váhom

  • Realizačný projekt na revitalizáciu bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie povaly, zateplenie stropu nad suterénom, výmena elektro rozvodov)
  • Teplotechnické posúdenie